Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja Polskiego Towarzystwa Leśnego

"Uwarunkowania chorób korzeni drzew leśnych i gospodarowanie w drzewostanach obciążonych fitopatologicznie" - pod takim tytułem odbyła się w Nadleśnictwie Wichrowo konferencja PTL

Świat grzybów jest przebogaty i piękny, ale niektóre z nich leśnikom spędzają sen z powiek.
Nigdy dość troski o las i jego bezpieczeństwo. Jako leśnicy nieustannie się uczymy, poszerzamy horyzonty oraz podnosimy kwalifikacje.
Często czerpiemy wiedzę oraz umiejętności od naszych bardziej doświadczonych kolegów i naukowców związanych od wielu lat z badaniami lasów.
Dlatego też spotkaliśmy się wczoraj na terenowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Leśnego (PTL), podczas której pochyliliśmy się nad problemem chorób korzeni drzew leśnych, a także nad tym, jakie stwarza to zagrożenie dla warmińsko-mazurskich lasów w dobie zmian klimatycznych.
Jednym z najpoważniejszych wyzwań jest ochrona drzewostanów porolnych, które szczególnie mocno są atakowane przez grzyba fitopatologicznego - korzeniowca (Heterobasidion). Często te lasy były sadzone na terenach przez wieki użytkowanych rolniczo. Zaburzyło to strukturę oraz zachwiało działaniem ekosystemu gleb, w tym równowagi w świecie grzybów mikoryzowych (współpracujących z korzeniami drzew).
Korzeniowiec zasiedla korzenie i pnie drzew. Tak zaatakowane drzewo zamiera i może infekować kolejne. Z czasem doprowadza to do zamarcia całych połaci lasu.
Pierwsze, a czasem i drugie pokolenie lasu na gruntach porolnych, niestety bywa mniej trwałe niż "zwyczajny" las rosnący na siedliskach typowo leśnych. Takie lasy są bardziej podatne na różne czynniki osłabiające, w tym suszę i fitopatogeny, przez co szybciej się rozpadają. Dlatego też staramy się te procesy kontrolować i takie lasy sukcesywnie przebudowywać. Dzięki temu kolejne pokolenia drzew będą miały już tam lepsze warunki wzrostu i rozwoju.

Tekst i zdjęcia: Maciej Stanisław Chromy