Lista aktualności Lista aktualności

Prace w lasach prywatnych

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w lasach niestanowiących Skarbu Państwa

Prace obserwacyjno-pomiarowe będą prowadzone w latach 2016-2018. W związku z tym prośba do właścicieli lasów prywatnych o umożliwienie wstępu na teren lasów osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Ogłoszenie można pobrać tutaj.