Lista aktualności Lista aktualności

Nowy sposób zgłaszania szkód łowieckich

Dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033) ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie zmieniła system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do zarządców, lub dzierżawców obwodów łowieckich, w których powstała szkoda.

Szacowania szkody dokonuje zespół złożony z:

  1. Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
  2. Przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,
  3. Właściciela albo posiadacza gruntów, na terenie których wystąpiła szkoda.

Pliki do pobrania:

Wyciąg z Ustawy Prawo łowieckie dotyczący szacowania szkód łowieckich