Lista aktualności Lista aktualności

Nowy sposób zgłaszania szkód łowieckich

1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie (Dz.U. poz. 651)

Znowelizowana ustawa Prawo Łowieckie zmienia między innymi system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do gmin właściwych ze względu na miejscu wystąpienia szkody.

Szacowania szkody dokonuje zespół złożony z przedstawiciela organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Pliki do pobrania:

Adresy na które mogą wpływać wnioski o  oszacowanie szkód łowieckich właściwych ze względu na wystąpienie szkody

Pismo z Ministerstwa Środowiska