Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty: FSC i PEFC

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (w tym Nadleśnictwo Wichrowo) posiada certyfikat Forest Stewardship Council®, co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
Certyfikat FSC obowiązuje od 10 września 2018 r. Certyfikat nosi  numer SGS-FM/COC-001259 i jest ważny (po przeprowadzeniu rocznych audytów okresowych) do 9 września 2023 r.

 

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (w tym Nadleśnictwo Wichrowo) jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr CSL/1051/2017 wydanym przez UDT-CERT, potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowca certyfikowane przez PEFC. Okres obowiązywania certyfikatu: 16.08.2017 r. - 15.08.2020 r.

Wykonanie zadań gospodarczych za 2018 rok.

 

Pliki do pobrania:

Certyfikat FSC

Certyfikat PEFC