Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji listy ekosystemów referencyjnych, powierzchni ochronnych oraz lasów HCVF 3.1

Nadleśnictwo Wichrowo, w związku ze zmianą Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, przedstawia do konsultacji zaktualizowaną listę ekosystemów referencyjnych, powierzchni ochronnych oraz lasów HCVF 3.1 (ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące).

Informacje w postaci wykazu powierzchni i mapy z naniesionymi powierzchniami są dostępne do wglądu również w siedzibie nadleśnictwa.

W Nadleśnictwie informacji udziela:

Izabela Chromy – Tel. 89 615 14 57

izabela.chromy@olsztyn.lasy.gov.pl

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie od 1.03.2015 r. do 31.03.2015 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Uwzględnione zostaną jedynie propozycje uzasadnione przez podmiot zgłaszający.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Wykaz ekosystemów referencyjnych

Wykaz lasów HCVF 3.1

Wykaz powierzchni ochronnych

Mapa