Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne, lasy HCVF, ochrona gatunkowa

W Nadleśnictwie Wichrowo prowadzi się monitoring form ochrony przyrody oraz monitoring liczebności i zmian w środowisku spowodowanych przez bobry.

Aktualny wykaz ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Wichrowo. Pobierz plik

Osobą do kontaktu w sprawach ekosystemów referencyjnych jest Pani Izabela Chromy (tel. 89 615-14-57)

Wykaz lasów o szczególnej wartości (HCVF). Pobierz plik

Wykaz powierzchni ochronnych (lasy wodochronne i glebochronne). Pobierz plik

Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych roślin i grzybów (stan na 30.09.2017 r.). Pobierz plik

Monitoring liczebności i zmian w środowisku powodowanych przez bobry w latach 2001, 2005, 2009, 2011, 2013. Pobierz plik