Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wichrowo
Nadleśnictwo Wichrowo
(89) 616-13-20
(89) 616-34-72

Wichrowo 2

11-040 Dobre Miasto

Nadleśniczy
Aleksander Sawczuk
(89) 616-13-20
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Śmiech
(89) 615-14-62
Główny Księgowy
Przemysław Sambor
(89) 615-14-53
Inżynier Nadzoru
Joanna Latkowska
(89) 616-12-81
Inżynier Nadzoru
Tomasz Tokarczyk
(89) 615-14-60 608-559-852
Sekretarz
Władysław Kowyk
(89) 616-15-47

Stanowiska ds. pracowniczych

Anna Dudziec
Specjalista ds. pracowniczych i kadr
Tel.: (89) 615-14-59

Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Gołaszewski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: (89) 615-14-67; 602-489-989
Jarosław Bury
Strażnik leśny
Tel.: (89) 615-14-67; 606-242-843

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Wierzbicka
Starszy specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: (89) 615-14-57
Martyna Niestój
Starszy referent ds. ochrony lasu i przyrody, p.poż, edukacji i turystyki
Tel.: (89) 615-14-57
Dawid Reguła
Starszy specjalista ds. stanu posiadania, geomatyki, administrator SILP
Tel.: (89) 615-14-60
Izabela Poletyło
Starszy specjalista ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: (89) 615-14-56

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Grzegorz Krasowski
Specjalista ds. transportowo-gospodarczych
Tel.: (89) 616-15-47
Sylwia Rycąbel -Ciućkowska
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: (89) 616-13-20
Aleksandra Ferens
Referent ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: (89) 615-15-47

Dział Finansowo-Księgowy

Bogusława Kryńska
Księgowa
Tel.: (89) 615-14-63
Wioletta Gołaszewska
Księgowa
Tel.: (89) 615-14-63
Ewa Kujawa
Księgowa ds. gospodarki towarowej
Tel.: (89) 615-14-56
Monika Śmiech
Starszy referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: (89) 615-14-63