Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA

Nadleśnictwo Wichrowo prowadzi zajęcia z edukacji leśnej, której głównym celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, warsztatów ekologicznych dla nauczycieli, przeprowadzanie szkoleń dla różnych grup społecznych, konkursów wiedzy ekologicznej oraz opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o walorach i zagrożeniach lasów i środowiska przyrodniczego.

Ważnym punktem edukacji leśnej jest również przybliżenie roli i pracy zawodowej leśników.

Zorganizowane grupy zainteresowane skorzystaniem z oferty edukacyjnej nadleśnictwa proszone są o kontakt z pracownikiem Działu Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa Wichrowo - Izabelą Chromy tel. (89) 615-14-57