Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody z 16.IV.2004 r. „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczo-naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.”

W Nadleśnictwie Wichrowo pomnikami są pojedyncze drzewa oraz grupy drzew. Wśród pojedynczych drzew są:
- 3 sosny zwyczajne
- 3 dęby szypułkowe
- świerk
- grab
- daglezja zielona
- 3 cisy, wśród których jest najgrubszy cis na Warmii i Mazurach, którego obwód pnia to 125 cm.

Grupy drzew uznane za pomnik przyrody to grupa dwóch dębów szypułkowych oraz 2 grupy buka zwyczajnego.

Wykaz pomników przyrody znajdujących się na gruntach Nadleśnictwa Wichrowo