Wydawca treści Wydawca treści

URZĄDZANIE LASU

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

W związku z ekspiracją z dniem 31.12.2018 r. Planu Urządzenia Lasu, na 2019 r. obowiązuje Plan Zadań Gospodarczych określony przez Dyrektora RDLP Olsztyn.

Plan zadań gospodarczych na 2019 r.