Wydawca treści Wydawca treści

URZĄDZANIE LASU

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.


Plan Urządzenia Lasu sporządzony dla nadleśnictwa Wichrowo na lata 2009-2018 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Olsztynie został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 12.02.2010 roku.
Część opisowa Planu Urządzenia Lasu oraz decyzja zatwierdzająca  dostępna na stronie BIP (link podany poniżej)

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_wichrowo/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa